NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
    Ngày đăng: 5/7/2022     Số lần download: 179
    Dung lượng File: 1 MB     Download