Giới thiệu chung

+ Phường Quang Hanh nằm ở cửa ngõ phía Tây của thành phố Cẩm Phả, diện tích tự nhiên là 6.314 ha, với 5.950 hộ dân, 25.131 nhân khẩu, có 8 dân tộc anh em sinh sống, có 17 khu phố, 102 tổ nhân, trên địa bàn phường có 5 trường học công lập; 01 trường cao đẳng;  04 đơn vị quân đội; 35  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, 130 doanh nghiệp tư nhân.
+ Phần lớn diện tích là đồi núi, địa hình phức tạp. Phường có tuyến quốc lộ với chiều dài 9,2 km chạy dọc 17 khu phố ; dân cư sinh sống chủ yếu bám tập trung dọc hai bên mặt đường quốc lộ. Với Các ngành nghề kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, dịch vụ như cơ khí, sửa chữa, dịch vụ buôn bán hàng hóa …
+ Địa bàn phường có các điểm văn hóa du lịch như: Khu di tích lịch sử Đình Quang Hanh Hanh, Khu bãi tắm Lương Ngọc, khu quần thể Vịnh Bái Tử Long rất phong phú với đa dạng sinh học. 
+ Một số tiềm năng của phường đó là: Tài nguyên thiên nhiên như Nước khoáng Quang Hanh, Khu suối khoáng nóng, các khu vực khoáng sản tài nguyên khác như than, đất sét, đá vôi...

                                                                                                                          01/9/2018
                                                                                                            VP UBND phường Quang Hanh