GIỚI THIỆU

Ngảy 29/5/2018 Đảng ủy phường Quang Hanh đã tổ chức hội nghị sơ kết khen thưởng các Tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU. Dự hội nghị có Đ/c Trương Văn Pha Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí Lãnh đạo đảng ủy, UBND phường và chi bộ các khu phố, trường học trên địa bàn phường.

 

Đại diện các tập thể cá nhân khen thưởng đã có tham luận tại hội nghị về các thành tích của các tập thể cá nhân đã đạt được thời gian qua.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Pha đã đánh giá cao thành tích đã đạt được của các tập thể cá nhân đối với phong trào chung của phường. Tiếp tục chỉ ra các mục tiêu phấn đấu thời gian tới.
 
Đ/c Đinh Mai Phương trình bày báo cáo tại hội nghịCác tập thể khen thưởng có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trịKhen thưởng các cá nhân có thành tích trong thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Các tin liên quan: