Tin hoạt động của các Đoàn thể

Thực hiện Đề án 279 của Thủ tướng chính Phủ về “phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 – 2020; kế hoạch số 63/KH – PN ngày 16/05/2017 của BTV Hội LHPN thành phố Cẩm Phả, ngày 30/8/2017 Hội LHPN phường Quang Hanh đã tổ chức ra mắt CLB “gia đình hạnh phúc”.

 Thực hiện Đề án 279 của Thủ tướng chính Phủ  về “phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây  dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 – 2020; kế hoạch số 63/KH – PN ngày 16/05/2017 của BTV Hội LHPN thành phố Cẩm Phả, ngày 30/8/2017 Hội LHPN phường Quang Hanh đã tổ chức ra mắt CLB “gia đình hạnh phúc”.

 

 

 

 CLB gia đình hạnh phúc phường Quang Hanh được thành lập với 61 thành viên và là tổ chức tự nguyện nhằm tập hợp các hội viên phụ nữ, các gia đình vào sinh hoạt trong CLB, tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đồng thời  tạo cơ hội cho các hội viên CLB có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống nhằm xây dựng một gia đình hạnh phúc; phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cái ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, không sinh con thứ ba. Đặc biệt vợ chồng phải tôn trọng và biết chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống và không có bạo lực trong gia đình..... Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị các mối quan hệ trong gia  đình, xây dựng gia đình hạnh phúc  và phát huy giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng trong gia đoạn hiện nay. 

Tin và ảnh: Bạch Dương

Các tin liên quan: