Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến
Lệ phí: 3.000 đồng/bản
Nội dung:   * Trình tự thực hiện:
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
- Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.
- Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
- Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
- Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) hoặc qua bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
+ Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể
* Thời gian giải quyết: Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc văn bản trả lời cho người yêu cầu trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao.
* Lệ phí: 3.000 đồng/bản.
* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Phải có sổ gốc.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
          - Quyết định số 3377/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của hội đồng nhân dân tỉnh.
 
File đính kèm: Tải file