Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Lệ phí: - Lệ phí đăng ký khai sinh: miễn thu. - Lệ phí đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000 đồng.
Nội dung: Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm:
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
File đính kèm: Tải file