Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bỏ hiểm xã hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
Thời gian giải quyết:
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file