Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sở đề nghị công nhận của Câu lạc bộ thể thao cơ sở
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thuộc UBND cấp xã
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ
+ Quyết định thành lập
+ Danh sách Ban chủ nhiệm
+ Danh sách hội viên
+ Địa điểm luyện tập
+ Quy chế hoạt động
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Có quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007
- Thông tu số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực từ ngày 25/01/2012.
File đính kèm: Tải file