Tin tức UBND phường

Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2017 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, sáng ngày 19/9/2017 đoàn kiểm tra công vụ của UBND thành phố đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại UBND phường Quang Hanh.
Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2017 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, sáng ngày 19/9/2017 đoàn kiểm tra công vụ của UBND thành phố đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại UBND phường Quang Hanh.
 

 
 
 Kết quả qua kiểm tra cho thấy đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND phường Quang Hanh đã chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, thực hiện đầy đủ việc đeo thẻ, có tác phong giao tiếp, ứng xử và trang phục trong thực thi công vụ đúng quy định, các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường đảm bảo đúng theo quy định...  
 
 

 
Qua kiểm tra thưc tế và làm việc với lãnh đạo phường Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố cũng đã nhắc nhở phường Quang Hanh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm chủ đề công tác năm 2017. Tăng cường hơn nữa việc quản lý cán bộ, công chức, người lao động và nội vụ cơ quan cũng như thực hiện tốt các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân. Đoàn cũng lưu ý một số phòng, bộ phận của phường cần bài trí, sắp xếp phòng làm việc đảm bảo ngăn nắp, gọn gàng và khoa học hơn nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ được giao cùng một số nội dung khác. 
                                                                                                                                                        Tin và ảnh: Bạch Dương
Các tin liên quan: