Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

Các đoàn viên công đoàn phường Quang Hanh hưởng ứng phong trào thể thao nhân ngày hội thao truyền thống người lao động năm 2018 tại thành phố Cẩm phả
Ngày 25/5/2018  công đoàn thành phố Cẩm Phả đã tổ chức ngày hội văn hóa thể thao công nhân,viên chức người  lao động Quảng Ninh năm 2018. Toàn thể cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động thể thao của hội thi. 

 
DƯỚI ĐAY LÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG  VĂN HOA THỂ THAO CÁC ĐOÀN VIÊN ÔNG ĐOÀN PHƯỜNG THAM GIA


Hình ảnh khai mạc hội thao Các tin liên quan: